Quantum Touch

Wat is Matrix Energetics?

Volgens de moderne fysici kan alles wat wij realiteit noemen worden beschreven als trillingen/frequenties en golfpatronen. Onze fysieke lichamen zijn niet de enige realiteit, alles is licht en informatie, een constant actief resonerende matrix.

Matrix Energetics werkt vanuit dit idee en kan gebruikt worden om instant te helen, transformeren en nieuwe mogelijkheden te creëren. Het systeem van mentale oefeningen en energie- en informatieoverdracht kan voor een emotionele transformatie zorgen, een verandering van mentale processen en iemands fysieke gesteldheid. Matrix Energetics werkt met een krachtige, gefocuste intentie gecombineerd met een lichte aanraking van het lichaam.

Wat zijn de effecten van Matrix Energetics?

De resultaten van Matrix Energetics kunnen zich manifesteren op zowel lichamelijk als op emotioneel/mentaal vlak. Hoewel je misschien hulp zoekt voor een probleem op slechts één vlak, bijvoorbeeld fysiek, zal Matrix Energetics de nodige veranderingen op alle vlakken teweegbrengen.

Lichamelijk

 • Toename van vitaliteit, verbetering van lichaamsfuncties en prestaties
 • Snellere genezing van verwondingen, botbreuken en operatiewonden
 • Vermindering of eliminatie van pijn
 • Genezing van of verbetering bij (chronische) ziekten en aandoeningen
 • Ontgiftiging van het lichaam
 • Algehele verjonging 

Emotioneel en mentaal

 • Vermindering van stress en angst
 • Bevordering van kalmte, harmonie en welzijn
 • Verdrijft verwardheid, laat je helder denken
 • Oplossing van verdriet en schuldgevoelens
 • Versterkte mentale alertheid en creativiteit
 • Verbetering van concentratievermogen en geheugen 

De Matrix

Matrix EnergeticsDe Matrix (Nulpuntveld, Zero Point Field), waaraan Matrix Energetics haar naam ontleent, is het veld, dat overal aanwezig is en dat iedereen en alles met elkaar verbindt. De Matrix is als een oceaan vol energie en informatie. Het is het scheppende en organiserende principe in het universum, de basis van al wat is, zowel materieel, als mentaal als op bewustzijnsniveau.
In dit veld spelen ruimte (afstand) en tijd geen rol. Alles wat eens met elkaar in contact heeft gestaan zal altijd met elkaar in contact blijven, ongeacht de afstand, al is dat miljarden kilometers. Alles wat ooit heeft bestaan, nu bestaat of ooit zal bestaan is als blauwdruk in dit veld aanwezig. Dit veld van energie en informatie is wat we nu aanduiden als lege ruimte. Dat wat we als "leeg" ervaren, blijkt echter een hoeveelheid energie en informatie te bevatten die ons voorstellingsvermogen verre te boven gaat.

-De werkelijkheid is slechts een illusie, zij het een hardnekkige - Albert Einstein

Toepassing in de praktijk

Matrix Energetics wordt in mijn praktijk over het algemeen ingezet als een onderdeel van een Combi behandeling, samen met andere technieken, die allemaal hun eigen positieve aandeel in het healingsproces hebben.