Wat is een Aura?

Ieder levend wezen heeft naast het fysieke lichaam ook een energielichaam, de aura. Een aura is een energetische uitstraling die aangeeft hoe men zich voelt, wat men heeft meegemaakt in zijn leven en vorige levens. In dit energielichaam bevinden zich de chakra's . Deze kunnen gezien worden als een soort draaiende energiekolken die via de aura energie opnemen uit of afgeven aan de omgeving. 

De chakra's brengen de energie over naar het fysieke lichaam. Hier zijn 7 grote chakra's, verdeeld langs de lijn van de ruggengraat, verantwoordelijk voor de basis energiestroom in het lichaam. Naast de hoofdchakra's zijn er nog vele kleinere chakra's, elk met zijn eigen functie binnen het lichaam. Ook onder op de voetzool liggen vele kleine chakra's en deze zijn omgeven door vele meridianen

De chakra's houden de mens fysiek, emotioneel en psychisch in balans. Kleine of grote trauma's kunnen blokkades en zwakke plekken veroorzaken in je aura en kunnen op elk van deze vlakken problemen geven. De energie kan dan niet meer op een gezonde manier doorstromen waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan.

Aura healing

Voor wie is een Aura-Chakra healing bedoeld?

Healing kan niet alleen uikomst bieden bij ziekte maar biedt ook mogelijkheden als het probleem zich (nog) niet als ziekte gemanifesteerd heeft. Healing is voor iedereen die er voor openstaat, zich lekker wil ontspannen, niet lekker in je vel zit of het gevoel heeft regelmatig leeg gezogen te worden. De energie werkt aan oude patronen: zoals regelmatig terugkerende gewoontes en bevordert je eigen bewustwording en ontwikkeling.

Bij een healing wordt de energiestroom hersteld en blokkades opgelost, het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt opnieuw ontwikkeld. Healing is 1 van de oudste manieren van genezen en staat ook wel bekend als handoplegging of magnetiseren. Het werkt via het energieveld waar alles en iedereen mee verbonden is.

Behandeling

Er wordt gebruik gemaakt van Quantum Touch en van Aura-Chakra healing. 
Beide technieken hebben hun eigen aandeel in het healingsproces. 

Tijdens een healing krijg ik vaak door middel van een ‘weten’ of ‘voelen’ informatie over zwakke plekken in de aura of het lichaam. Onbewust kunnen er ook ongewenste vibraties van andere mensen, plaatsen of situaties aanwezig zijn in onze aura. Soms zal een chakra zowel aan voor- als achterzijde healing nodig hebben. Waar nodig is vul ik nog energie aan, dit zal ook weer zijn uitwerking op het fysieke lichaam en de corresponderende organen, zenuwen, klieren en spieren hebben. Tijdens een behandeling laat ik mij leiden door mijn intuïtie. Hierdoor zal elke behandeling anders verlopen.

Duur van de behandeling  klik op  Voetreflexologiebehandeling